over mij

 

Voor een kunstenaar en een vriend – Nico de Vos (Filosoof)

Michiel van Pinxteren is beeldhouwer. Een echte: professioneel, vakman en vrij kunstenaar. Net als zijn vader, Ben van Pinxteren, van wie hij het leven en werken als beeldhouwer van jongs af aan heeft meegekregen. Of zijn moeder, Christine van Pinxteren: die heeft hem de liefde voor de klassieke muziek meegegeven, wat ook doorklinkt in zijn beeldhouwkunst. Dus Michiel komt uit een artistiek nest, heeft een enorme staat van dienst.  En wat u zich bij een beeldhouwer voorstelt, zo is hij ook. Hooguit ontbreekt de alpinopet of muts.

Maar er is een belangrijk iets dat hem onderscheidt van alle andere kunstenaars. Dat ‘iets’ is in de kern het eigen leven zoals het in zijn beeldende kunst gestalte krijgt. Niet letterlijk, maar als een verbeelding van zijn levensfilosofie. Michiel heeft een zoekende geest, wat zichtbaar en ook voélbaar wordt in zijn creaties. De kunst die hij maakt toont een gevoeligheid voor de materie, voor het bijzondere materiaal waar hij mee werkt. Steeds opnieuw zoekt hij naar het ideaal, naar het hier & nu in hout, steen of metaal. Niet door er een standaardvorm aan te geven, maar door het te benaderen, het aan te raken. De liefdevolle touche van de huid. Hij weet, dat sensitieve samenspel is altijd uitermate delicaat. Toch is dat precies de inzet van zijn werk. Want: heb het lot lief, amor fati! Dus de kunst van Michiel van Pinxteren is beeldhouwen & leven!

Bekijk Mijn Portfolio

Bel

06 229 159 66

Schrijf

info@michielvanpinxteren.com

Kom langs

Pin It on Pinterest

Share This